Kalleruphuse på Facebook www.facebook.com/groups/kalleruphuse
Odense Kommune www.odense.dk
Herregårdsvængernes antennelav www.hgval.dk
Energi Fyn www.energifyn.dk
Odense Vandselskab www.ov.dk
Odense Renovation www.odenserenovation.dk
Ejendomsdata www.ois.dk