DATABEHANDLINGSREGLER FOR KALLERUPHUSE GRUNDEJERFORENING

25. maj 2018 trådte nye regler i kraft vedr. behandling af persondata. Her kan du læse hvordan vi behandler persondata for vores medlemmer.

OPBEVARING OG BRUG

Du modtager mail fra os, fordi du er optaget på vores mailingliste. Du har givet samtykke hertil, enten skriftligt eller ved ejerskifte. Vi opbevarer kun din mailadresse, navn og evt. telefonnummer samt medlemsnummer (hvoraf adresse kan udledes). Der udsendes kun meddelelser af fælles interesse (fx angående tyverier og hærværk) samt foreningsmeddelelser. Der udsendes ikke meddelelser af fx reklamemæssig eller politisk karakter. Meddelelserne udsendes ved hjælp af Microsoft Outlook og oplysningerne er placeret på foreningens pc’er.

DATAANSVARLIG

Dataansvarlig er p.t. foreningens bestyrelse.

TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

Man kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage ved mail på post@kalleruphuse.dk eller kalleruphuse@outlook.dk. Det vil dog have den konsekvens, at kun foreningsmeddelelser, der er direkte fordret i foreningens vedtægter (Især indkaldelse til generalforsamlinger) vil blive omdelt på papir.

ANDRE DATABEHANDLERE

Til brug for kontingentopkrævningen anvendes Nets’ web-baserede løsning. Ved oprettelse er oplyst (ud over navn, adresse og medlemsnummer) CPR-nummer og bankkontonummer. Disse oplysninger er kun Nets og din bank bekendt, og kan ikke tilgås af foreningen.

INDSIGT

Du kan til enhver tid bede om at få en udskrift af dine registreringer hos os.

KLAGE

Evt. klage kan rettes til datatilsynet.